Lichtbaken

1917 - 2017

Internationale Conferentie
Antwerpen
24-26 februari 2017

Nieuw licht op mens en samenleving

Rudolf Steiners trinitaire denken: inspiratie voor nu en morgen

Programma

Vrijdag 24 februari 2017

18u

Aanmelden en onthaal

19u30

Muzikale opening (Adriaan Jacobs, piano) gevolgd door:
"Het jaar 1917 in het leven en werk van Rudolf Steiner."
Lezing door Peter Selg (Arlesheim)

Zaterdag 25 februari 2017

9u – 10u30

"De opvatting van de driegelede mens. De weg van Rudolf Steiner naar de publicatie hiervan in 1917."
Lezing door Tomáš Zdražil (Stuttgart)

11u - 18u30

Werkgroepen

20u

"De wereldsituatie van 1917 tot vandaag en de geboorte van de idee van de driegeleding van het sociale organisme (R. Steiner)."
Lezing door Albert Schmelzer (Mannheim)

Zondag 26 februari 2017

9u – 10u30

Werkgroepen

11u

"De wording van de moderne mens in het spanningsveld van extremen. Rudolf Steiners werk aan de sculptuur van de Mensheidsrepresentant in de Eerste Wereldoorlog."
Lezing door Roland Halfen (Dornach)

± 12u30

Muzikale afsluiting (Adriaan Jacobs, piano)

Alle plenaire lezingen zijn in het Duits met consecutiefvertalingen naar het Nederlands. De voertaal van de werkgroepen is de taal waarin de werkgroep in de brochure is aangekondigd.

ALLEEN PETER SELG VOORDRACHT BIJWONEN?

De voordracht van Peter Selg op 24 februari 2017 is toegankelijk voor alle geïnteresseerden, ook voor mensen die niet ingeschreven zijn voor de conferentie en deze voordracht apart willen bijwonen. Voor deze laatsten is de inkom: 10€.

De voordracht begint stipt om 19u30 met een muzikale inleiding en zal plaatsvinden in de Sint Walburgiskerk Volkstraat 41 Antwerpen, recht tegenover de school. Deuren: 18u30.

Deelnemers aan de conferentie moeten zich eerst inschrijven in de school, bezoekers die alleen deze avond willen bijwonen, moeten zich vooraf inschrijven via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be – zij komen de avond zelf rechtstreeks naar de Sint-Walburgiskerk.

Rudolf Steiner

Reeds in het begin van vorige eeuw voorzag Rudolf Steiner zeer scherp het dramatische spanningsveld waarin het Europa van nu en morgen zich bevindt. In 1917, op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog, kwam hij met zijn ideeën daarover naar buiten. Dit leidde tot de beweging voor de driegeleding van het sociale organisme en tot de oprichting van de eerste steinerschool. Steiners inzicht was gebaseerd op de drieheid van de mens (hoofd-hart-handen) en op de driegeleding van de maatschappij. Hij ijverde voor een samenleving waarin het individu:

  • zich in het geestesleven (onderwijs, cultuur, wereldbeschouwing) volledig vrij kan ontwikkelen;
  • in het recht als de volstrekt gelijke van zijn medemens beschouwd wordt;
  • in de economie tot bevrediging van zijn behoeften komt op basis van associaties gericht op de broederlijkheid tussen alle mensen en op het welzijn van de aarde.

Lichtbaken 1917 - 2017 heeft als doel deze ideeën in een internationale context krachtig denkend in herinnering te brengen en perspectieven te openen voor de 21ste eeuw. Daartoe hebben wij gerenommeerde sprekers en werkgroepleiders uit binnen- en buitenland uitgenodigd.

Informatie

Het maximum aantal inschrijvingen is reeds bereikt.

U kunt zich enkel nog inschrijven voor een wachtlijst. Bij eventuele annuleringen, krijgen de personen van de wachtlijst een bericht.

Inschrijvingen

Een inschrijving is definitief na storting van de deelnameprijs op bankrekening: BE13 5230 8078 7739 (IBAN) – TRIOBEBB (BIC). Uiterste inschrijvingsdatum: 31 januari 2017.

Plaats

Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

Overnachtingsmogelijkheden

Er bevindt zich een jeugdherberg (Pulcinella – tijdig reserveren is belangrijk) vlak bij de school waar de conferentie plaatsvindt. In de stad Antwerpen zijn ook veel B&B’s en hotels te vinden.

Organisatie

Antroposofische Vereniging in België vzw, F. Lousbergskaai 44, 9000 Gent (maatsch. zetel)

Bereikbaarheid

De school is makkelijk te bereiken met openbaar vervoer. Meestal is er parkeermogelijkheid op de Vlaamse en Waalse Kaai of op de Scheldekaaien.

Contact

Liefst via e-mail: lichtbaken1917-2017@antroposofie.be. Postadres: Lichtbaken 1917- 2017, Gitschotellei 188, 2140 Borgerhout

Plenaire lezingen

“Das Jahr 1917 im Leben und Werk Rudolf Steiners”
Het jaar 1917 in het leven en werk van Rudolf Steiner
Vrijdag 24 februari, 19u
Peter Selg (Arlesheim)
Peter Selg

Hij werkte zeven jaar als arts en kinder- en jeugdpsychiater in het (antropo-sofische) Gemeinschafts-krankenhaus Herdecke en vier jaar als leidend arts in de Ita Wegman Kliniek te Arlesheim (Zwitserland). Hij is stichter en leider van het Ita Wegman Instituut voor antroposofisch onderzoek.

Tevens is hij professor voor medische antropologie aan de Alanus Hogeschool in Bonn. Zijn imposant oeuvre bevat veel publicaties over antroposofische geneeskunde en moderne biografieën. Hoogtepunt: de driedelige biografie van Rudolf Steiner die in 2012 verscheen: Rudolf Steiner. 1891-1925 Lebens- und Werkgeschichte. Band 1-3. Zijn meest recente werk is Ökonomie der Brüderlichkeit Zur Aktualität der sozialen Dreigliederung, dat hij samen met Marc Desaules in 2016 uitgaf.

“Die Anschauung des dreigliederigen Menschen. Der Weg Rudolf Steiners zu ihrer Veröffentlichung im Jahre 1917”
De opvatting van de driegelede mens. De weg van Rudolf Steiner naar de publicatie hiervan in 1917
Zaterdag 25 februari. 9u
Résumé en français par Christine Gruwez: L' idée de la tripartition de l’être humain. Le chemin de R. Steiner vers la publication en 1917.
Zaterdag 25 februari. 15u
Tomáš Zdražil (Stuttgart)
Tomáš Zdražil

Hij studeerde geschiedenis, archiefwetenschappen en pedagogie aan de Karlsuniversiteit in Praag en volgde tegelijk de lerarenopleiding steinerpedagogie. Hij was leraar in de steinerschool van Semily (Tsjechië) en doctoreerde in 2006 aan de Universiteit van Bielefeld op het thema

‘gezondheid en steinerpedagogie’ (Unterricht und Gesundheit. Quellensammlung aus dem Gesamtwerk Rudolf Steiners). Hij doceert antropologie en antroposofie aan de Freie Hochschule Stuttgart en is lid van de Internationale Konferenz der Waldorfpädagogischen Bewegung (Haager Kreis).

“Die Weltlage von 1917 bis heute und die Geburt der Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus”
De wereldsituatie van 1917 tot vandaag en de geboorte van de idee van de driegeleding van het sociale organisme
Zaterdag 25 februari. 20u
Résumé en français par Christine Gruwez: La situation mondiale en 1917 et la naissance de l’idée de la tripartition de l’organisme social
Zondag 26 februari. 9u
Albert Schmelzer (Mannheim)
Albert Schmelzer

Hij is sterk verbonden met de sociale impuls die aan de oorsprong ligt van de steinerpedagogie. Hij studeerde theologie, Romaanse filologie, sociologie en geschiedenis en was leraar aan de Waldorfschool van Mannheim. In 1991 doctoreerde hij met een studie over de

geschiedenis van de beweging voor sociale driegeleding. Dit verscheen als boek: Die Dreigliederungsbewegung 1919. Rudolf Steiners Einsatz für den Selbstverwaltungsimpuls. Hij is professor voor algemene pedagogie (met focus op de steinerpedagogie) aan de Alanus Hogeschool in Bonn en mede-oprichter van de baanbrekende interculturele Waldorfschool Mannheim met leerlingen uit 35 landen. Hierover schreef hij, samen met M. Brater en C. Hemmer-Schanze, een boeiend werk: Interkulturelle Waldorfschule. Evaluation zur schulischen Integration von Migrantenkindern.

“Das Werden des modernen Menschen im Spannungsfeld von Extremen. Rudolf Steiners Arbeit an der Holzskulptur des Menschheitsrepräsentanten im Ersten Weltkrieg”
De wording van de moderne mens in het spanningsveld van extremen. Rudolf Steiners werk aan de sculptuur van de Mensheidsrepresentant in de Eerste Wereldoorlog
Zondag 26 februari. 11u
Roland Halfen (Dornach)
Ronald Halfen

Hij studeerde filosofie, kunstgeschiedenis, archeologie in Freiburg en München en promoveerde in 1996 aan de universiteit Witten/Herdecke. Hij was docent aan het Jeugd-seminarie in Stuttgart. Sedert 2002 is hij uitgever van het artistieke werk van Rudolf Steiner aan het Rudolf Steiner Archiv in Dornach. In 2010 werd hij docent aan de Freie Hochschule Stuttgart.

De plenaire lezingen vinden plaats in de grote zaal van de school. De lezingen zijn in het Duits, met
consecutiefvertalingen naar het Nederlands. De Bibliografie vindt u hier.

Werkgroepen

In de werkgroepen komen deelaspecten en actualiseringen van het conferentiethema aan bod.

Over enkele werkgroepen (2, 4, 6, 7 en 19) vindt u hier verdere informatie.

Er zijn 4 sessies van telkens 10 werkgroepen: 3 sessies op zaterdag en 1 sessie op zondag. Elke deelnemer kan per sessie één werkgroep kiezen. De meeste werkgroepen worden tweemaal gehouden.

Sessie I
za 25/02 11u

Sessie II
za 25/02 15u

Sessie III
za 25/02 17u

Sessie IV
zo 26/02 9u

1

Die Dreigliederung des Menschen als Grundlage einer gesundheitsförderenden Pädagogik (Tomáš Zdražil)

w01a

w01b

2

Het geheim van de wil en de werking van de zenuwen (Luc Vandecasteele)

w02a

w02b

3

Het zevenjarenritme en de driegelede mens met voorbeelden uit de tweede zevenjaarsfase (Sigurd Borghs)

w03a

w03b

4

Licht, kleur en duisternis als beeld van sociale fenomenen: optica en kleurproeven (Evelien Nijeboer)

w04a

w04b

5

De drie geldkwaliteiten: kopen - lenen – schenken (John Hogervorst)

w05a

w05b

6

Drieledig gedifferentieerde bewegingskwaliteiten van de menselijke gestalte in de euritmie (Griet Missinne)

w06a

w06b

7

Het trinitaire denken: wezen, ontwikkeling en oefening (Mathijs van Alstein)

w07

8

Van twee naar drie: polariteitsbewustzijn en het gesprek (Lieven Debrouwere)

w08a

w08b

9

Europa, een continent met een wereldwijde missie tussen Oost en West (Harrie Salman)

w09a

w09b

10

De aristotelische ethiek van het midden in sociale processen (Hans Annoot)

w10a

w10b

11

La tripartition de l’être humain dans la vie et l’œuvre de Rudolf Steiner (Antoine Dodrimont)

w11a

w11b

za 25/02 11u

za 25/02 15u

za 25/02 17u

zo 26/02 9u

12

Wie erreicht man die Integration von Migrantenkindern in Waldorfschulen? (Albert Schmelzer)

w12a

w12b

13

Die Kathedrale von Chartres und der Menschheitsrepräsentant (Ronald Halfen)

w13a

w13b

14

Résumé de la conférence de Tomáš Zdražil (C): La tripartition de l'être humain dans la vie et l'oeuvre de R. Steiner (Christine Gruwez)

w14

15

Résumé de la conférence d'Albert Schmelzer (D): La situation mondiale en 1917 et la naissance de l’idée de la tripartition de l’organisme social (Christine Gruwez)

w15

16

Stem-Stemming-Afstemmen. Zingend ervaren we de drie-gelede mens (Kim Meyns)

w16a

w16b

17

Referendumcultuur en basisinkomen (Jos Verhulst)

w17a

w17b

18

Boetseren: elementen van het menselijke skelet (Linde De Donder)

w18a

w18b

19

Sociale driegeleding, bolsjewisme en nationalisme - de Russische revolutie van 1917 en de 14 punten van Wilson (Ton Jansen)

w19a

w19b

20

Steiners Memoranda van 1917: Driegeleding en De Grote Oorlog (Hugo Lueders)

w20a

w20b

21

Hoe kunnen wij heden ten dage werken voor de driegeleding van het sociale organisme? (Mouringh Boeke)

w21a

w21b

22

De structuur en functionering van België en de sociale driegeleding (Pieter Vereertbrugghen)

w22a

w22b

In de werkgroepen komen deelaspecten en actualiseringen van het conferentiethema aan bod. <br /> <br />Over enkele werkgroepen (2, 4, 6, 7 en 19) vindt u <a href="/perch/resources/downloads/info-bij-werkgroepen.pdf">hier</a> verdere informatie.<br /> <br /> Er zijn 4 sessies van telkens 10 werkgroepen: 3 sessies op zaterdag en 1 sessie op zondag. Elke deelnemer kan per sessie één werkgroep kiezen. De meeste werkgroepen worden tweemaal gehouden. <br /> <br />

Sessie I<br />za 25/02 11u

Sessie II<br />za 25/02 15u

Sessie III<br />za 25/02 17u

Sessie IV<br />zo 26/02 9u

1

Die Dreigliederung des Menschen als Grundlage einer gesundheitsförderenden Pädagogik (Tomáš Zdražil)

w01a

w01b

2

Het geheim van de wil en de werking van de zenuwen (Luc Vandecasteele)

w02a

w02b

3

Het zevenjarenritme en de driegelede mens met voorbeelden uit de tweede zevenjaarsfase (Sigurd Borghs)

w03a

w03b

4

Licht, kleur en duisternis als beeld van sociale fenomenen: optica en kleurproeven (Evelien Nijeboer)

w04a

w04b

5

De drie geldkwaliteiten: kopen - lenen – schenken (John Hogervorst)

w05a

w05b

6

Drieledig gedifferentieerde bewegingskwaliteiten van de menselijke gestalte in de euritmie (Griet Missinne)

w06a

w06b

7

Het trinitaire denken: wezen, ontwikkeling en oefening (Mathijs van Alstein)

w07

8

Van twee naar drie: polariteitsbewustzijn en het gesprek (Lieven Debrouwere)

w08a

w08b

9

Europa, een continent met een wereldwijde missie tussen Oost en West (Harrie Salman)

w09a

w09b

10

De aristotelische ethiek van het midden in sociale processen (Hans Annoot)

w10a

w10b

11

La tripartition de l’être humain dans la vie et l’œuvre de Rudolf Steiner (Antoine Dodrimont)

w11a

w11b

za 25/02 11u

za 25/02 15u

za 25/02 17u

zo 26/02 9u

12

Wie erreicht man die Integration von Migrantenkindern in Waldorfschulen? (Albert Schmelzer)

w12a

w12b

13

Die Kathedrale von Chartres und der Menschheitsrepräsentant (Ronald Halfen)

w13a

w13b

14

Résumé de la conférence de Tomáš Zdražil (C): La tripartition de l'être humain dans la vie et l'oeuvre de R. Steiner (Christine Gruwez)

w14

15

Résumé de la conférence d'Albert Schmelzer (D): La situation mondiale en 1917 et la naissance de l’idée de la tripartition de l’organisme social (Christine Gruwez)

w15

16

Stem-Stemming-Afstemmen. Zingend ervaren we de drie-gelede mens (Kim Meyns)

w16a

w16b

17

Referendumcultuur en basisinkomen (Jos Verhulst)

w17a

w17b

18

Boetseren: elementen van het menselijke skelet (Linde De Donder)

w18a

w18b

19

Sociale driegeleding, bolsjewisme en nationalisme - de Russische revolutie van 1917 en de 14 punten van Wilson (Ton Jansen)

w19a

w19b

20

Steiners Memoranda van 1917: Driegeleding en De Grote Oorlog (Hugo Lueders)

w20a

w20b

21

Hoe kunnen wij heden ten dage werken voor de driegeleding van het sociale organisme? (Mouringh Boeke)

w21a

w21b

22

De structuur en functionering van België en de sociale driegeleding (Pieter Vereertbrugghen)

w22a

w22b

Medewerkers

Hans Annoot — Werkgroep 10
Voormalig directeur Steinerschool Antwerpen, beleidscoördinator Federatie Steinerscholen, auteur van diverse publicaties over steinerpedagogie.

Hugo Lueders — Werkgroep 20
Jurist en consultant, mede-initiatiefnemer van Beyond the 1914-1918 Centenary, Brussel.

Mouringh Boeke - Werkgroep 21
Vertaler van De kernpunten van het sociale vraagstuk van Rudolf Steiner, auteur van Vrijheid van onderwijs & sociale driegeleding. Mede-initiatiefnemer van de eerste medische associatie in Nederland en het therapeuticum in Leiden.

Evelien Nijeboer - Werkgroep 4
Beeldend kunstenaar en freelance journalist. Publiceert over onderwijs, filosofie en antroposofie o.a. voor Seizoener - Tijdschrift voor vrijescholen.

Sigurd Borghs - Werkgroep 3
Leraar steinerschool Turnhout, lid van de Internationale Konferenz der Waldorfpädagogischen Bewegung (Haager Kreis), leiding Pedagogische afdeling van de Hogeschool voor Geesteswetenschap in België.

Kim Meyns - Werkgroep 16
Zangeres, zanglerares, vocal coach, koorcoach bij Stematelier Resonans.

Linde De Donder - Werkgroep 18
Kunstpedagoog en kunstzinnig therapeut, actief in het steineronderwijs, oprichter van ArtChange, kunsttherapeutische opleiding in Wallonië.

Griet Missinne - Werkgroep 6
Opleiding euritmie in Hamburg. Verdere opleidingen als euritmiepedagoog en -therapeut in Den Haag, in bedrijfseuritmie, sociale euritmie en vitaaleuritmie aan de Alanus Hogeschool. Nu hoofdzakelijk bezig in de volwassenenvorming.

Lieven Debrouwere - Werkgroep 8
Karikaturist, auteur van de verschil makende blog Vijgen na Pasen/De wereld als een kunstwerk zien.

Harrie Salman - Werkgroep 9
Cultuurfilosoof. Docent aan de Hogeschool Leiden en aan de universiteit van Praag. Geeft voordrachten en workshops in vele landen. Auteur van o.a. De innerlijke zon. Rudolf Steiner over moderne spiritualiteit en Antroposofie als culturele factor.

Antoine Dodrimont - Werkgroep 11
Gewezen voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Frankrijk. Leraar steinerschool Martin Grünenwald te Colmar.

Mathijs van Alstein - Werkgroep 7
Promoveerde in de wijsbegeerte (over Heidegger). Priesterseminarie Christengemeenschap Hamburg, werkzaam als priester Christengemeenschap te Zeist.

Christine Gruwez - Werkgroep 14, 15
Studie filosofie en iranistiek, auteur van o.a. Tijdgenoten onderweg en Meditaties over Onmacht. Redactielid Antroposofie Vandaag, bestuurslid Antroposofische Vereniging in België. Internationaal actief in seminars, workshops, lezingen en begeleiding van reizen.

Luc Vandecasteele - Werkgroep 2
Antroposofisch huisarts in Gent, actief als voordrachtgever, auteur van Het Dierbare België en Islam en Christendom.

John Hogervorst - Werkgroep 5
Auteur van o.a. De moderne consument in een associatieve economie en Rudolf Steiner: Revolutionair zonder revolutie. Redacteur Driegonaal en stichter van uitgeverij Nearchus. Directeur Summer Foundation (rond nieuwe samenlevingsvormen in de 21ste eeuw).

Pieter Vereertbrugghen - Werkgroep 22
Politicoloog, managing partner van communicatie-bedrijf Cypres en percussionist. Was mede-initiatief-nemer van Nicolaas, de vereniging voor sociale en politieke kunst.

Ton Jansen - Werkgroep 19
Opleiding sociaal-psycholoog. Auteur, vertaler en uitgever Perun Boeken. Schreef o.a. De Balkan is geen oorlog waard! en De kredietkrisis.

Jos Verhulst - Werkgroep 17
Doctor in de natuurwetenschappen (specialiteit kwantumchemie), voordrachtgever en auteur van Der Erstgeborene, Der Glanz von Kopenhagen, Het verschijnsel vrijheid, Directe Democratie (samen met Arjen Nijeboer) en De Rubenscode.

Inschrijven op de wachtlijst

Het maximum aantal inschrijvingen is reeds bereikt. U kunt zich enkel nog inschrijven voor een wachtlijst. Bij eventuele annuleringen, krijgen de personen van de wachtlijst een bericht.

Uiteraard respecteren wij uw privacy. Uw gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van Lichtbaken 1917-2017. Na uw inschrijving krijgt u van ons een e-mail met verdere instructies. Als u geen dergelijke e-mail ontvangt, gelieve dan de inschrijving opnieuw te doen of contact op te nemen.
Velden met een * zijn verplicht

Voornaam, Naam *

Straat + nummer *

Postcode + plaats *

Land *

Tel/GSM *

E-mail *

Nationaliteit *

Taal *


Werkgroepen

(Kies voor elke sessie 3 werkgroepen in volgorde van voorkeur)Sessie I (zaterdag van 11u tot 12u30) *

Sessie II (zaterdag van 15u tot 16u30) *

Sessie III (zaterdag van 17u tot 18u30) *

Sessie IV (zondag van 9u tot 10u30) *

Downloads

Het Lichtbaken van 2017

Naar aanleiding van de conferentie hebben wij een boek voorbereid, Het Lichtbaken van 1917, waarin zowel de Schets van het drieledigheid van de mens (uit Von Seelenrätseln) als het Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving (de teksten van de Memoranda). Deze zijn nooit eerder in het Nederlands uitgegeven en nooit eerder samen in een boek gepubliceerd.